Olen pitkästä aikaa siinä tilanteessa, että etsin töitä. Tarkalleen ottaen olen viimeksi käynyt työhaastattelussa vuonna 2000. Nykyhetkeen tuosta kokemuksesta ei ole juuri hyötyä, sillä kaikki on muuttunut. Maailma on muuttunut, työn hakeminen on muuttunut ja minä olen muuttunut. Kirjeiden tilalla on Linkedin profiilit ja video esittelyt. Eikä siinä mitään, niin kuuluukin olla, mutta olo uusien medioiden äärellä on varmasti vähän samankaltainen kun jos pitkän parisuhteen jälkeen liittyy Tinderiin. Jännittää, eikä oikein tiedä mikä nykymarkkinoilla on niin sanotusti valttia.

Olen aiemmin päässyt näyttämään osaamistani ja edennyt sitä kautta niin työelämässä kuin vapaaehtoistyössäkin vastuullisempiin ja laaja-alaisempiin johtamistehtäviin. Nyt uuden edessä pitäisikin osata sanallistaa omaa osaamista ja tehdä näkyväksi vuosien melko monialainenkin kokemus sosiaalialan kentältä.

Yllä olevan videon olen kuvannut muutama vuosi sitten yhdessä asukkaittemme kanssa.

Etsin työtä, jonka koen merkitykselliseksi sekä itselleni että yhteiskunnalle

Työssä minua motivoi ajatus paremmasta maailmasta, erityisesti työ tasa-arvon, yhdenveroisuuden, saavutettavuuden tai kestävyyden teemojen kanssa kiinnostaa. En kuitenkaan ole hengeltäni julistaja, vaan ennemmin uskon esimerkin voimaan ja siihen, että teot puhuvat puolestaan.

Tykkään tehdä työtä, joka on vaihtelevaa, vastuullista ja erityisesti pidän siitä, että saan työssäni auttaa muita onnistumaan. Olen saanut positiivista palautetta johtamistyylistäni ja esihenkilötaidoistani ja ne ovat rooleja joissa viihdyn. Toisaalta erilaiset koordinaattorin tai suunnittelijan tehtävät kiinnostavat.

Koulutukseltani olen lähihoitaja (valmistunut 1998) ja Ohjaustoiminnan artenomi AMK (valmistunut 2014). Tällä hetkellä suoritan sosiaalityön perusopintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Mitä voin tarjota työpaikalle?

Ydinosaamistani on ihmisten kohtaaminen ja taito yhdistää empaattisuus ja ammatillisuus. Olen kriittinen tarkastelija, luova ongelman ratkaisija ja työn kehittäminen asiakaslähtöisesti on minulle suuri motivaation lähde. Olen tottunut viestimään ja esiintymään eri kohderyhmille, asiakkaille, omaisille ja sidosryhmille ja vahvuuteni on selkeys, johdonmukaisuus ja kyky löytää kunkin kohderyhmän kannalta olennainen.

Esihenkilön roolista ajattelen, että tehtäväni on johtaa suuntaa ja varmistaa, että tiimini pääsee tavoitteiseen. Parhaiten se mielestäni onnistuu niin, että esihenkilö pitää huolen siitä, että jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus parhaalla mahdollisella tavalla suorittaa oma ydintehtävänsä, se mihin hänet on palkattu ja minkä hän parhaiten osaa. Koen, että hommani on mahdollistaa asiantuntijoiden toiminta, huolehtia siitä, että kaikki tuntevat käytettävissä olevat resurssit ja reunaehdot, saavat riittävästi tietoa toimintansa tueksi ja auttaa ratkomaan tielle tulevia esteitä.

Ajattelen, että onnistuessaan työyhteisö on enemmän kuin osiensa summa ja tämän yhteistyön tuoman uuden tason saavuttamisessa esihenkilöllä on merkittävä rooli. Hyvässä työyhteisössä vallitsee luottamus, arvostetaan erilaisia tulokulmia ja näkemyksiä ja ymmärretään monialaisuuden merkitys, pystytään antamaan ja ottamaan vastaan tukea ja palautetta. Hyvin johdettu työyhteisö yhdessä riittävien resurssien ja arvostuksen kokemuksen kanssa on avain työhyvinvointiin.

Vapaaehtoistyö ja harrastus kokemus

Olen oppinut paljon johtamisesta ja esihenkilönä toimimisesta työelämässä, mutta myös vapaaehtoistyössä partiossa. Olen viime vuosina tehnyt suurleirejä, esimerkiksi johtanut Valkama 2020 leiriprojektia, jota oli tekemässä yli 100 vapaaehtoista ja jonne ilmoittautui lähes 3000 leiriläistä. Leiriprojekteihin on liittynyt myös pienempien tapahtumien, koulutusten ja seminaarien järjestämistä. Tällä hetkellä teen Suomen partiolaisissa valtakunnallista vaikuttamistyötä sen eteen, että partio olisi tulevaisuudessa entistä saavutettavampi harrastus myös erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Tähän sisältyy mm. vapaaehtoisten kouluttamista, materiaalien tekemistä, mutta erityisesti toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä muiden moninaisuus toimijoiden kanssa.

Partion lisäksi harrastuksiini kuuluu valokuvaus, bloggaaminen ja lukeminen.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on ehdottaa minulle sopivaa hommaa, niin ota yhteyttä! Aloittaisin mielelläni keväällä 2021, mutta aloitus aika on sovittavissa.