VOIMAUTTAVA SKRÄPPÄYS

Voimauttavan skräppäyksen tavoitteena on oman identiteetin ymmärtäminen ja selkeyttäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen. Työskentelyn tavoitteena on antaa osallistujalle mahdollisuus tulla nähdyksi haluamallaan tavalla. Menetelmä antaa välineitä itseilmaisuun ja tarjoaa osallistujille tilan, jossa heillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omia haaveitaan, tarpeitaan ja kokemuksiaan ilman ympäristöstä tulevia vaatimuksia ja arvostelua.

Voimauttava skräppäys perustuu siihen ajatukseen, ettei kukaan ulkopuolinen voi määrittää mikä minua voimauttaa ja mikä minulle on merkityksellistä. Ohjaajan tehtävänä on tukea osallistujia oman tiensä etsimisessä ja auttaa heitä ylittämään ne esteet, jotka tielle tulevat. Ohjaaja mahdollistaa eri menetelmien käytön ja tukee ohjattavaa niiden käytössä sen verran kuin on tarpeellista. Voimauttavassa skräppäyksessä on kyse asiakaslähtöisyydestä, jossa ohjaaja joutuu laittamaan omat tavoitteensa työn kulusta hetkeksi sivuun ja toimimaan asiakkaan ehdoilla, hänen tahdissaan.

Voimauttavassa skräppäyksessä käytetään itseilmaisun apuna erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä

Ajatus Voimauttavasta skräppäyksestä syntyi kokemukseni kautta. Olen käsitellyt monia itselleni vaikeita asioita skräppäämällä, yhdistämällä valokuvaa ja omaa luovaa itse ilmaisua. Omakuvan kanssa työskentely opetti uudenlaista armollisuutta itseä kohtaan ja työstämällä omakuvaa minun oli mahdollista päästä käsiksi tunteisiin ja tunnetiloihin, joita muutoin oli hankala tavoittaa.

Kiinnostukseni aihetta kohtaan kasvoi kun aloin tarkastella valmiita sivuja ja nähdä niissä piirteitä itsestäni joita en ollut aikaisemmin huomannut. Vaikeistakin aiheista tehdyt omaelämänkerralliset sivut antoivat minulle mahdollisuuden palata tarkastelemaan niitä tunteita ja kokemuksia, joita olin käynyt läpi sivua työstäessäni. Värit, tekniikat ja materiaalit toivat käytetylle valokuvalle uudenlaisia merkityksiä.

Tästä kiinnostuksesta ja omakohtaisesta kokemuksesta syntyi Voimauttavan skräppäyksen menetelmä.

Voimauttava skräppäys eroaa perinteisestä skräppäyksestä vain ajatusmalliltaan. Voimauttavaa skräppäystä tehdään itselle, omia tarkoitus periä varten, eikä työn tuloksen tarvitse miellyttää muita tai olla muille ymmärrettävä.

Menetelmä tekee näkyväksi omia vahvuuksia ja voimavaroja, sekä vahvistaa positiivista kuvaa itsestä. Voimauttavan skräppäyksen menetelmä perustuu tarinoihin omasta elämästä, valokuvaustehtäviin ja luovaan työskentelyyn mikä yhdistävää kuvat ja tarinat yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

Valokuva on otettu osana Miina Savolaisen ohjaamaa Voimauttavan valokuvan kurssia
Omakuva.

Omakuvilla tarkoitetaan kaikkia ihmistä itseään konkreettisesti tai  kuvaavia valokuvia, joista hän tunnistaa jotain olennaista itsestään ja jotka hän haluaa omakuvaksi lukea. Omakuvien katseleminen on vaikeaa, mutta samalla kiehtovaa. Mitä näen omassa kuvassani kertoo paljon siitä millainen suhde minulla on itseeni. Voimauttavassa skräppäyksessä hyödynnetään Miina Savolaisen kehittämää Voimauttavan -valokuvan menetelmää.

Tarinat.

Narratiivinen identiteettityö on osa Voimauttavaa skräppäystä. Se perustuu ajatukseen siitä, kuinka omakuvamme muodostuu itselle ja muille kertomistamme tarinoista itsestämme ja ympäristöstämme. Jos itse uskon olevani jotain on se minulle totta, riippumatta siitä mikä objektiivinen totuus on. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden tarkistaa tarinaamme, sillä vaikka tarinani onkin minulle totta juuri nyt, ei se sulje pois sitä, etteikö olisi olemassa toisenlaista tarinaa, joka on aivan yhtä tosi kuin tämän hetkinen tarinani, mutta elämän myönteisempi.

Taiteellinen työskentely.

Taiteellinen työskentely tuo mahdollisuuden sanattomien kokemusten ilmaisuun, käsittelyyn ja jakamiseen. Olen itse kokenut tärkeäksi ilmaista taiteen keinoin sitä, mitä en ole osannut vielä sanoittaa tai ehkä edes tunnistanut, saati ymmärtänyt itsessäni. Taiteellinen työskentely on jäsentänyt asioita ja auttanut saamaan kiinni tunteista ja ajatuksista, joita muuten on ollut vaikea tavoittaa. Taidetyöskentely antaa meille mahdollisuuksia kuvata sisäistä maailmaamme.

Asukkaamme tekemä sivu akryylimaaleja ja Pan Pastels- värejä käyttäen

Voimauttava skräppäys sopii menetelmänä hyvin erilaisille ryhmille. Olen kehittänyt menetelmää erityisesti kehitysvammaisten tarpeet huomioon ottaen, mutta menetelmä on sovellettavissa lapsille, vanhuksille, erilaisten vertaistuki ryhmien käyttöön tai ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita identiteettityöstä.

Voimauttavan skräppäyksen tavoitteena on lisätä vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään ja aktivoida osallistujan roolia suhteessa hänen omaan elämäänsä. Kokemukseni mukaan Voimauttava skräppäys tukee yksilökeskeistä elämänsuunnittelua ja antaa asiakkaalle keinoja tuoda esille omat ajatuksensa.

Teen opinnäytetyötäni Voimauttavan skräppäyksen ohjaamisesta kehitysvammaisille. Työni on valmis keväällä 2014.

Lue lisää osoitteesta: www.emmo.fi

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!