Että peilaa itseään liikaa odotuksiin joita kokee muiden asettavan ja hävittää itsensä.

Haluaisin päästää siitä irti, lempeästi ja ymmärtäväisesti. Antaa itselleni luvan olla heikko ja epävarma. Vahvistaa siten uskoa omaan osaamiseeni, itseeni ja minussa oleviin voimavaroihin.

On uskallettava olla omanlaisensa. Näytettävä se minkä on itsestään löytänyt. On mahdollista elää oman näköistään elämään vain jos ei asetu itselleen esteeksi.

Minä olen löytänyt jotakin ainutlaatuista. Minulla on tietoa ja taitoa. Minä osaan.