Ne jotka ovat seuranneet blogiani pidempää, muistavat, että olen tehnyt opinnäytetyöni Voimauttavasta skräppäyksestä kehitysvammaisille. Työ on ajan kanssa hiotunut ja en kutsu lopputulosta enää skräppäykseksi vaan työn nimi on Tarinoista kuviksi – Voimaannuttavat kansiot.
Opinnäytetyöni on syntynyt omasta kiinnostuksestani luovaan askarteluun, valokuvaukseen ja toisaalta kehitysvammatyössä kohtaamaani ilmiöön, jossa kehitysvammainen henkilö jää helposti sivuosaan omassa elämässään. Olen havainnut valokuvan terapeuttisen voiman oman skräppäys harrastukseni kautta. Skräppäys on omaelämänkerrallista työskentelyä, jossa valokuva yhdistetään luovaan askarteluun. Havahduin omia töitä tarkastellessani niiden tuottamiin vahvoihin tuntemuksiin ja uusiin merkityksiin. Koko projekti perustuu siis omakohtaiseen kokemukseen valokuvan ja siihen yhdistetyn taiteellisen työskentelyn voimasta.
Voimaannuttavat kansiot
Tämä kuva on otettu Miina Savolaisen voimauttavan valokuvan kurssilla
Näistä lähtökohdista lähin työstämään ajatusta voimaannuttavista kansioista. Halusin selvittää mitkä ovat ne teoreettiset perustat sille, että koin skräppäyksen niin voimauttavana ja koskettavana. Mistä työskentelyn merkityksellisyys syntyi? Pohdintojeni ja käytännön kokeilun tuloksena syntyivät voimaannuttavat kansiot.

Voimaannuttava kansio

Voimaannuttavan kansion tavoitteena on oman identiteetin ymmärtäminen ja selkeyttäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen. Työskentelyn tavoitteena on antaa kansion tekijälle oikeus tulla nähdyksi haluamallaan tavalla. Menetelmä antaa välineitä itseilmaisuun ja tarjoaa osallistujille tilan, jossa heillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omia haaveitaan, tarpeitaan ja kokemuksiaan ilman ympäristöstä tulevia vaatimuksia ja arvostelua.
Voimaannuttava kansio
Tällä sivulla olen halunnut tehdä näkyväksi omaa naisellista puoltani
Menetelmässä keskitytään kolmeen eri osa-alueeseen (kuvio 1), keskusteluihin, valokuviin ja taiteelliseen työskentelyyn. Keskusteluiden tavoitteena on nimetä omia ajatuksia ja tunteita, nimeäminen auttaa järjestämään ja tunnistamaan asioita ja helpottaa niiden jakamista. Valokuvat sitovat ajatukset nykyisyyteen ja tekevät niistä totta. Valokuvan ominaisuuksiin kuuluu sen suhde todellisuuteen, valokuvassa näkyviä asioita pidetään totena, sillä ne ovat silminnähtävissä ja toisaalta se mahdollistaa ajassa liikkumisen. Taiteellisen työskentelyn tehtävänä on tehdä näkyväksi omaa sisäistä maailmaamme, heittäytyä luovaan flow -tilaan, jossa työskentely on heittäytymistä tuntemattomaan. Nämä kolme osa-aluetta tukevat toisiaan ja antavat erilaisia mahdollisuuksia yhden aiheen käsittelyyn ja esille tuomiseen.

Kaavio 2. Voimaannuttavan kansion osa-alueetMenetelmä sopii sekä lapsille, että aikuisille. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisää! Tai pysy kanavalla, esittelen menetelmää täällä blogissa.

Pidätkö sinä päiväkirjaa? Kirjoittamalla, piirtämällä tai valokuvaamalla?

Mukavaa päivää sinulle!