Opinnäyte työnäni kehitin Tarinoista kuviksi -menetelmän, joka yhdistää voimauttavaa valokuvaa, taiteellista työtä ja oman elämän tärkeitä tarinoita luoviksi kokonaisuuksiksi. Tarinoista kuviksi –menetelmän yksi kulma kivi on valokuva. Käytän töissäni paljon omakuvaa ja se herättää monenlaisia tunteita. Omakuva sekä kiehtoo että ahdistaa. Se herättää negatiivisia tunteita ja liitetään helposti itsekkyyteen, narsistisuuteen ja omahyväisyyteen. Toisaalta omakuva on kiinnostava. Näytänkö tosiaan tältä, miten muut minut näkevät, miten itse näen itseni? Omakuvan avulla meillä on mahdollisuus tarkastella itseämme eripuolilta, erilaisissa rooleissa ja ympäristöissä. Valokuva on oman identiteetin tarkastelun väline.
Omakuvilla tarkoitetaan kaikkia ihmistä itseään konkreettisesti esittäviä tai  hänen sisäistä maailmaansa symbolisesti kuvaavia valokuvia, joista hän tunnistaa jotain olennaista itsestään ja jotka hän haluaa omakuvaksi lukea. Omakuvien katseleminen on vaikeaa, mutta samalla kiehtovaa. Mitä näen omassa kuvassani, kertoo paljon siitä, millainen suhde minulla on itseeni. 
Useampi meistä voi samaistua tunteeseen, jossa omakuvan katsominen on vaikeaa. Aluksi kuvissa näyttäytyvät vain virheet, ne kipu kohdat, joita meidän on vaikea itsessämme hyväksyä. Tie omakuvan hyväksyvään katsomiseen lähtee tietoisesta opettelusta. Katselemalla kuviamme samanlaisella hyväksyvällä rakkaudella kun katsomme meille merkityksellisten ihmisten kuvia, voimme oppia kohtaamaan oman kuvamme arvostavasti.
Valokuvan avulla meillä on mahdollisuus tarkastella itseämme ulkopäin, fyysisenä objektina, paperinpalana. Voimme muokata kuvaa, monistaa sitä, repiä ja liittää takaisin yhteen. Voimme irrottaa kuvan taustastaan ja luoda sille uuden ympäristön. Valokuva vahvistaa olemassa olemisen kokemusta, valokuvassa olemme totta. 
Omakuvat voivat olla joko itse otettuja, että toisen ihmisen ottamia. Omakuvatyöskentelyssä täytyy kuitenkin ottaa huomioon valokuvaustilanteeseen liittyvät valtasuhteet. Perinteisessä valokuvaustilanteessa kuvaaja määrittää sen, miten ja millainen kuva kuvattavasta kohteesta otetaan. Tarinoista kuviksi –menetelmässä on tärkeää, että kuvauksen kohde saa määrittää millaisena hän haluaa kuvassa tulla nähdyksi. Luonteva ja rehellinen kameran edessä oleminen vaatii luottamuksellista ilmapiiriä, jossa perinteiset valta-asemat on murrettu. Itse otetussa omakuvassa tällainen valta-asema puuttuu kokonaan. Työskentelyssä on mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevia kuvia, uusia kuvia ja symbolisia omakuvia.
Tarinoista kuviksi -menetelmä hyödyntää omakuvan moninaisuutta. Yhdistämällä luovaa taideilmaisua omakuvaan, on meillä mahdollisuus päästä käsiksi sisäiseen maailmaamme aivan uudella tavalla. Omakuvaa työstämällä meillä on mahdollisuus löytää uudenlaisia merkityksiä ja arvoja koetulle asioille. Yhdistämällä valokuvaa ja taidetyöskentelyä voimme tehdä sisäistä maailmaamme näkyväksi.Asioiden tarkastelu on usein helpompaa, kun niitä pääsee katsomaan etäämmältä. Valokuva antaa meille mahdollisuuden katsoa itseämme ulkoapäin. Valokuvan avulla meillä on myös mahdollisuus näyttää muille jotakin, mitä emme osaa tai pysty sanallistamaan.

Tarinoista kuviksi -valokuvakurssi keskittyy menetelmän valokuvaosioon. Kurssilla hyödynnämme mm. Miina Savolaisen kehittämää Voimauttavaa valokuvaa ja heittäydymme muihin omakuvaan keskittyviin työskentelytapoihin.

Anna itsellesi joululahjaksi Tarinoista kuviksi -valokuvakurssiTarinoista kuviksi Valokuva-kurssi 7-8.3.2015. Kurssi järjestetään idyllisessä Kaisankodissa Espoossa. Kurssilla kuvataan, katsotaan kuvia ja ollaan kuvattavana. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista, eikä sinun tarvitse erityisesti viihtyä kameran edessä. Harjoittelemme yhdessä omakuvan arvostavaa katsomista ja kuvaamisen perusperiaatteita.

Kurssi alkaa lauantaina klo 11 lyhyellä johdatuksella teemaan ja yhteisellä omakustanteisella lounaalla, jonka jälkeen pääsemme kokeilemaan kuvausta ja kuvattavana olemista ihan käytännössä. Kuvauksen tueksi annetaan erilaisia tehtäviä, joiden avulla valokavan mahdollisuuksia on helppoa ja hauskaa kokeilla. Jokaisella on mahdollisuus tutkia valokuvan avulla erilaisia puolia itsessään ja ottaa mukaan mahdollisuuksien mukaan erilaista rekvisiittaa kuvien tueksi. Kurssi ei ole perinteinen valokuvauksen tekniikka kurssi, mutta tukea kuvaamiseen on mahdollista saada.

Sunnuntaina halukaat kokoontuvat kuvaamaan auringon nousun aikaan vallitsevassa taianomaisessa valossa. Yhteinen omakustanteinen lounas syödään puolilta päivin. Meillä on aikaa jakaa kokemuksia valokuvauksesta, kuvattavana olemisesta ja mietteistä ja tuntemuksista, joita kurssi on herättänyt. Kurssi loppuu noin klo 17.00.

Kurssin hinta 120 euroa sisältää ohjelman ilman ruokailuita ja yöpymistä. Ruokailut ja yöpymisen voi varata suoraan Kaisankodista.

Kurssin vetäjänä toimii Minna Enqvist, intohimoinen valokuvauksen harrastaja, terapeuttisesta työskentelystä kiinnostunut Ohjaustoiminnan artenomi, Voimauttavan valokuvauksen kurssin käynyt Tarinoista kuviksi menetelmän kehittäjä.

Kurssilla on varattu aikaa myös yhteiselle keskustelulle ja kuvien katselulle. Jokaisella on mahdollisuus tulostaa muutama tärkeä kuva itselleen muistoksi.

Kurssille tarvitset mukaan oman kameran.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen minna (a ) emmo.fi

Tervetuloa mukaan!